Update plannen De Molenstomp

We zijn blij om een aantal goede en positieve ontwikkelingen met jullie te kunnen delen over de uitvoering van het plan van De Molenstomp.

Nieuwe start

Door corona en lege subsidiepotten waar we de aanvragen voor klaar hadden staan, heeft het plan een tijd stil gelegen. Het oorspronkelijke plan (wat door en met de buurt is opgesteld) om van De Molenstomp een ontmoetingsplek voor jong en oud te maken, is vorig jaar weer actief opgepakt. Het plan is geactualiseerd, de uitgangspunten en aankleding is gelijk gebleven. 

Er is met name ingezet op het verkrijgen van de benodigde financiële middelen, hiervoor zijn er diverse gesprekken geweest met subsidie verstrekkers. We hopen binnenkort een nieuwe subsidieaanvraag voor een aanzienlijk deel van het budget in te kunnen dienen. Zodra hier meer over bekend is, laten we het jullie weten. 

Bijdrage Rabobank

Recent hebben we vanuit de Rabobank in ieder geval al een mooi bedrag gekregen vanuit de Rabo coöperatieve duurzaamheidsbijdrage. De cheque van € 4.000,- is recent door Dirk-Siert Schoonman (lid Raad van Commissarissen Rabobank) uitgereikt aan Erik Harleman en Mike Roelofs. Nogmaals dank hiervoor, Rabobank! 

Start werkzaamheden Gemeente

Een deel van de realisatie van het project wordt intussen opgepakt door de gemeente. Zij zijn begonnen met verschillende werkzaamheden. Zo is het watertappunt geplaatst, is de bovenrand van de molenstomp voorzien van een zinken deklaag en is de heg rondom het perceel van de molenstomp voor een deel aangeplant. 

Plan inzien of hulp geven?

Als u het plan wilt inzien, kunt u dit opvragen bij bestuur@de-vecht.nl. Mocht u willen helpen bij de verdere realisatie van het plan, kunt u contact opnemen met een van de leden van de Molenstomp werkgroep: Mike Roelofs, Erik Harleman of Erwin Holster.

RABOBANK-MOLENSTOMP-2024.jpg

De cheque van € 4.000,- werd recent door Dirk-Siert Schoonman (lid Raad van Commissarissen Rabobank) uitgereikt aan Erik Harleman en Mike Roelofs


molenstomp1.jpg