Bouwwerkzaamheden Weteringserf en Molenstomp

In 2018 start de renovatie van de molenstomp.
Een werkgroep o.l.v. Erik Harleman is bezig een plan om de molenstomp tot een mooie ontmoetingsplek te maken, dit na input van omwonenden.

Dit kan zodra de gemeente alles opgeleverd heeft (definitieve wegen, trottoir, etc)

ontwerp-restaurantie-molenstomp.jpg

De gemeente is eigenaar van de molenstomp en zal zorgdragen voor de bekostiging van de restauratie en voor het onderhoud. Voor de aankleding rondom de molenstomp wordt de inbreng van inwoners uit De Vecht gevraagd. Erik Harleman zal samen met Mike Roelofs en Erwin Holster namens het bestuur van PB de Vecht de kar trekken namens de wekrgroep molenstomp en zullen na verkrijgen van subsidies de molenstomp en een stukje eromheen omdopen tot een fijne ontmoetingsplek, maar je elkaar kan tegenkomen, even kan uitrusten, praten of te spelen of ....  de invulling is an iedereen zelf! 

Wil je meehelpen? Laat het ons weten via bestuur@de-vecht.nl , dan geven wij je naam door aan de werkgroep.