|

Programma Groen ter inzage

Graag wijzen we jullie op het Programma Groen (en het bijlagenrapport) dat nu in concept ter inzage ligt.

Een ontwerp van het Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Groen Voorst 2020 t/m 2025 ligt nu ter inzage bij de Gemeente Voorst. Dit ontwerpprogramma bevat de stand van zaken, het beleid, ambities en wensen op het gebied van groen. Door de corona-uitbraak kunt u dit ontwerpprogramma en de bijbehorende stukken alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Ben Roeterd van de Gemeente. Meer informatie via de link.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met Gemeente Voorst op.